Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om bedring av skattyteres rettssikkerhet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2012

Ketil Solvik-Olsen

Gunvor Eldegard

fung. leiar

ordførar