Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Dette dokument

  • Innst. 266 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 65 L (2012–2013)
  • Dato: 23.04.2013
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 23. april 2013

Gunn Karin Gjul

Lene Vågslid

leder

ordfører