Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013), Innst. 266 L (2012-2013), Lovvedtak 51 (2012-2013)

Hvor er saken nå?

1
Lovforslag
2
Komite-
behandling
3
Første
behandling
4
Andre
behandling
5
Lov
Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.
Lovforslag fra Kulturdepartementet
Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet forslag til endringer i åndsverkloven om tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett, herunder regler om tilgang til opplysninger om identiteten bak IP-adresser. Lovendringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Høyre sluttet seg til flertallet med unntak for § 56a.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet
Første behandling: Voteringsoversikt

Behandling og innstilling

Innstilling ble avgitt den 23.04.2013
Behandlet andre gang i Stortinget: 07.05.2013

Se andre saker om samme tema:

Kommunikasjon
Kultur
Menneskerettigheter
Personvern

Følg saken

1 Lovforslag

Fra Kulturdepartementet
Grunnlag for saken
Prop. 65 L (2012-2013)
Fremmet i statsråd 08.02.2013
Referert 12.02.2013

2 Komitebehandling

Tildelt komité 12.02.2013
Familie- og kulturkomiteen
Høring: 07.03.2013, Program
Anmodningsfrist: 04.03.2013, kl. 12.00
Saksordfører: Lene Vågslid (A)
Innstilling avgitt 23.04.2013
Innst. 266 L (2012-2013)

3 Første behandling

4 Andre behandling

5 Lov

Sanksjonert 31.05.2013 (lov26)
Lovvedtak 51 (2012-2013)
Ikrafttredelse 01.07.2013 (lov 26)

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget