Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om handlingsplan mot tigging

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2013

Per Sandberg

Anders Werp

leder

ordfører