Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet i Østfold og Akershus

Dette dokument

  • Innst. 510 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 176 S (2012–2013)
  • Dato: 17.06.2013
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. juni 2013

Knut Arild Hareide

Ingjerd Schou

leder

ordfører