Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Forsvarsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. desember 2013

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører