Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Samferdselsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. desember 2013

Linda C. Hofstad Helleland

leder og ordfører