Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet

Prop. 21 S (2013-2014), Innst. 88 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2013 Innst. 88 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt diverse endringer på budsjettet for 2013 til Samferdselsdepartementet. Dette gjelder bl.a. bevilninger til drift- og vedlikeholdstiltak på veg- og jernbanenettet etter flom og tunnelbrann i 2013, innfriing av bompengegjeld i noen prosjekter, bevilgning til infrastrukturfond og midler til restruktureringsforpliktelser i selskapet Baneservice.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013