Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 22. mai 2014

Ola Elvestuen

Tina Bru

leder

ordfører