Representantforslag om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 22.05.2014 Innst. 206 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2014