Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Iselin Nybø og Ketil Kjenseth om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. juni 2014

Helge André Njåstad

Heidi Greni

leder

ordfører