Representantforslag om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet

Dokument 8:47 S (2013-2014), Innst. 231 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Pål Farstad Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 03.06.2014 Innst. 231 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre, jf. dokument 8:47 S (2013-2014), om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet. Komiteens tilråding om at Stortinget ber regjeringen fremme forslag til tiltak som sikrer at ny statlig virksomhet som hovedregel legges utenfor Oslo og bygger opp under livskraftige regioner ble vedtatt. Komiteens tilråding om at Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser som gjør at en kan redusere presset i Oslo-regionen og styrke fagmiljø og kompetanse i hele landet ble vedtatt. Komiteens tilråding om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2014