Innstilling fra justiskomiteen om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. juni 2014

Hadia Tajik

Anders B. Werp

leder

ordfører