Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 344 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 84 L (2014–2015)
  • Dato: 04.06.2015
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 11

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 4. juni 2015

Trond Giske

Anders Tyvand

leder

ordfører