Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 4. november 2014

Svein Harberg

leder og ordfører