Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Dette dokument

  • Innst. 42 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 3:9 (2013–2014)
  • Dato: 11.11.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 11. november 2014

Martin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører