Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)

Dette dokument

  • Innst. 176 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 34 L (2014–2015)
  • Dato: 17.02.2015
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 17. februar 2015

Helge André Njåstad

Ingjerd Schou

leder

ordfører