Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Olaug V. Bollestad om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 2. juni 2015

Hadia Tajik

Lene Vågslid

leder

ordfører