Representantforslag om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett

Dokument 8:43 S (2014-2015), Innst. 330 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 330 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra KrF om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett. Forslaget fikk tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2015