Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen)

Dette dokument

  • Innst. 335 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 111 LS (2014–2015)
  • Dato: 03.06.2015
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2015

Anniken Huitfeldt

Kåre Simensen

leder

ordfører