Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø om sykestuer i Nord-Troms

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2015

Kari Kjønaas Kjos

Tove Karoline Knutsen

leder

ordfører