Representantforslag om sykestuer i Nord-Troms

Dokument 8:84 S (2014-2015), Innst. 376 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 376 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre at sykestuene i Nord-Troms videreføres fra 1. januar 2016, og at de sikres samme finansieringsløsning som sykestuene i Finnmark. Forslaget ble støttet av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Et forslag fremsatt av flertallet - Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre - ble vedtatt. Dette innebærer blant annet at regjeringen må sikre at befolkningen i Nord-Troms - i kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen - får likeverdige spesialisthelsetjenester og at det blir lagt til rette for helsetjenester utenfor sykehus i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015