Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Dette dokument

  • Innst. 101 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 29 (2014–2015)
  • Dato: 02.12.2015
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. desember 2015

Anniken Huitfeldt

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører