Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om innføring av et gratis skolemåltid i grunnskolen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 13. oktober 2015

Trond Giske

Kent Gudmundsen

leder

ordfører