Representantforslag om innføring av et gratis skolemåltid i grunnskolen

Dokument 8:100 S (2014-2015), Innst. 24 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.10.2015 Innst. 24 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2015