Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)

Dette dokument

  • Innst. 36 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 149 L (2014–2015)
  • Dato: 03.11.2015
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 3. november 2015

Eirik Sivertsen

Torill Eidsheim

fungerende leder

ordfører