Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. november 2015

Ola Elvestuen

Per Rune Henriksen

leder

ordfører