Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge

Dette dokument

  • Dokument 8:118 S (2014–2015)
  • Dato: 13.05.2015
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
13. mai 2015