Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen)

Dette dokument

  • Innst. 160 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 12:18 (2011–2012)
  • Dato: 09.02.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. februar 2016

Martin Kolberg

Erik Lundeby

leder

ordfører