Grunnlovsforslag om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen)

Dokument 12:18 (2011-2012), Innst. 160 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.02.2016 Innst. 160 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 18, jf. Innst. 160 S (2015-2016), jf. Dokument 12:18 (2011-2012) fremmet av Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Forslaget gjaldt endringer av Grunnloven § 57 for at antall representanter i sterkere grad skal knyttes opp mot antall stemmeberettigede. Bare Fremskrittpartiets representanter stemte for. Forslaget ble med 135 stemmer mot 28 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.03.2016