Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. februar 2016

Martin Kolberg

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører