Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget)

Dokument 12:37 (2011-2012), Innst. 161 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.02.2016 Innst. 161 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.03.2016