Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk og Jenny Klinge om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga)

Dette dokument

  • Innst. 163 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 12:28 (2011–2012)
  • Dato: 09.02.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. februar 2016

Martin Kolberg

Rasmus Hansson

leder

ordfører