Representantforslag om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap

Dokument 8:10 S (2015-2016), Innst. 189 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingunn Gjerstad, Iselin Nybø, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V), (SV) Innstilling avgitt 03.03.2016 Innst. 189 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2016