Representantforslag om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap

Dokument 8:10 S (2015-2016), Innst. 189 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingunn Gjerstad, Iselin Nybø, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V), (SV) Innstilling avgitt 03.03.2016 Innst. 189 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Dokument 8:10 (2015-2016) representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap. Stortinget vedtok å be regjeringen utrede hvordan hovedregelen om ett statsborgerskap slår ut i praksis i en mer globalisert hverdag, blant annet for arbeidsmuligheter og sikkerhets- og kriminalitetsbildet, og eventuelle behov for endringer i statsborgerloven som følge av dette. Regjeringen ble også bedt om å vurdere om endringer i andre lover kan avhjelpe situasjonen for dem som i dag opplever ulemper ved prinsippet om ett statsborgerskap, fremfor å endre statsborgerloven. En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2016