Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 3. mars 2016

Geir Pollestad

Ove Bernt Trellevik

leder

ordfører