Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal og Rigmor Aasrud om behovet for et sterkere vern av varslere

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 10. mars 2016

Arve Kambe

Sveinung Rotevatn

leder

ordfører