Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal og Rigmor Aasrud om behovet for et sterkere vern av varslere

Dette dokument

  • Dokument 8:30 S (2015–2016)
  • Dato: 17.12.2015
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, 17. desember 2015