Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Dette dokument

  • Innst. 207 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 35 L (2015–2016)
  • Dato: 11.03.2016
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. mars 2016

Ola Elvestuen

Terje Aasland

leder

ordfører