Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Martin Henriksen om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere

Dette dokument

  • Innst. 218 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 8:11 S (2015–2016)
  • Dato: 17.03.2016
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 17. mars 2016

Trond Giske

Anne Tingelstad Wøien

leder

ordfører