Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Rannveig Kvifte Andresen og Hallgeir H. Langeland om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) og Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland: Grunnlovsforslag 3 (2011–2012) på bokmål og nynorsk

Dette dokument

  • Innst. 287 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 12:3 og 12:3 B (2011–2012)
  • Dato: 12.05.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 12. mai 2016

Martin Kolberg

Jette F. Christensen

leder

ordfører