Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 24. mai 2016

Hadia Tajik

Jenny Klinge

leder

ordfører