Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2015

Dette dokument

  • Innst. 371 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 5 (2015–2016)
  • Dato: 02.06.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 2. juni 2016

Martin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører