Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Dette dokument

  • Innst. 375 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 102 L (2015–2016)
  • Dato: 02.06.2016
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 19

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. juni 2016

Anniken Huitfeldt

Marit Nybakk

leder

ordfører