Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. desember 2016

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordfører