Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. mars 2017

Martin Kolberg

Erik Skutle

leder

ordfører