Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Innhold