Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 17. januar 2018

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører