Representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser

Dokument 8:22 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Petter Eide Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang