Representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser

Dokument 8:22 S (2017-2018), Innst. 104 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Petter Eide Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.01.2018 Innst. 104 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2018

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2018