Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 22. mars 2018

Ketil Kjenseth

Sandra Borch

leder

ordfører