Representantforslag om statlig kompensasjon ved flom og naturskade

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 22.03.2018 Innst. 206 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade. Et samlet Storting vedtok at regjeringen gjennom NVE skal videreføre kartleggingen av utsatte bebygde områder for å styrke kunnskapsgrunnlaget og få bedre oversikt over behovet for flom- og rassikring. Basert på dette, videreføres arbeidet med å utarbeide oversikter over aktuelle sikringstiltak som bør iverksettes. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal gjennomgå regelverket for kompensasjon ved flom, ras og naturskade til fylkeskommunene, og vurdere om staten bør ta et større økonomisk ansvar når slike naturskader rammer fylkeskommuner uforholdsmessig hardt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2018